محمد یمینی


محمد یمینی

نام و نام خانوادگی: محمد یمینی
تاریخ تولد : ۱۳۶۱/۳/۲۳
متولد : تهران
مدرک تحصیلی :لیسانس فیلم سازی
 سوابق :
۱-فیلم سینمایی غریزه - مجری طرح و مدیر تولید
 تهیه کننده و کارگردان سیاوش اسعدی (۱۳۹۹-۱۴۰۰)
 
۲-فیلم سینمایی قهرمان - مدیر تولید
تهیه کننده و کارگردان اصغر فرهادی (۱۳۹۸ - ۱۳۹۹)
 
۳-برنامه عصر جدید فصل ۱ و‌ ۲ - مجری طرح
تهیه کننده و کارگردان احسان علیخانی -(۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
 
۴-فیلم سینمایی مردی بدون سایه - مدیر تولید
تهیه کننده و کارگردان علیرضا رئیسیان - (۱۳۹۷)
 
۵-فیلم سینمایی شاه کش - مدیرتولید
تهیه کننده عباس نادران-کارگردان وحید امیرخانی(۱۳۹۶)
 
۶-فیلم سینمایی آذر - مدیرتولید
تهیه کننده نیکی کریمی-کارگردان محمد حمزه ای(۱۳۹۵)
 
۷-فیلم سینمایی خانه ای در خیابان چهل و یکم- مدیر تولید
تهیه کننده سید محمود رضوی-کارگردان حمیدرضا قربانی (۱۳۹۴)
 
۸-فیلم سینمایی روباه - مدیر تولید
تهیه کننده محمد پیرهادی-کارگردان بهروز افخمی(۱۳۹۳)
 
۹-فیلم سینمایی تراژدی - مدیرتولید
تهیه کننده حسن نجم - کارگردان آزیتا موگویی (۱۳۹۲)
 
۱۰- فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ - مدیر تولید
تهیه کنندگان ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی
کارگردان نرگس آبیار (۱۳۹۲)