• هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما مشخص شدند
  • یکی از معضلات جدی سال‌های اخیر سینمای ایران، عدم بازگشت سرمایه اولیه بسیاری از تولیدات سینمایی است
  • خدمات مشاوره به سرمایه‌گذاران و خدمات فیلمنامه به تهیه‌کنندگان از فعالیت‌های مهم انجمن برای ایجاد و تداوم رونق اقتصادی در سینمای ایران است

انجمن مدیران تولید سینمای ایران

انجمن مدیران تولید سینمای ایران یک تشکل صنفی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که با هدف اطلاع رسانی و ایجاد روابط سازنده میان اعضا شکل گرفته است . مدیریت تولید، نقش ممتازی در برآورد سرمایه‌گذاری و چگونگی هزینه کرد آن از ابتدا تا انتها دارد و هر اندازه مدیر تولید در سینما دارای تجربه، دانش، برنامه‌ریزی و مدیریت بهتری باشد طبعا نتایج اقتصادی ثمربخش‌تری به تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار خواهد رسید .

بودجه‌بندی مالی

مدیر تولید یک مدیر اقتصادی است که باید هزینه های تولید را برآورد کرده و همواره بداند کجا و در چه زمانی و چگونه هزینه کند

ادامه ...

تامین امکانات و تجهیزات سینمایی

مدیر تولید می‌تواند با برآورد سازمانی و حرفه‌ای امکانات و تجهیزات مورد نیاز فیلم را تهیه کند

ادامه ...

انتخاب لوکشین

مدیر تولید می‌تواند با توجه به سناریوی نوشته شده مکانی را برای تولید فلیم مناسب است انتخاب و آماده کند

ادامه ...

تامین منابع انسانی تولید

یکی از وظایف مهم مدیر تولید در سینما تامین نیروهای فعال و متخصص برای تولید فیلم است

ادامه ...

آخرین رویداد ها

نگاهی به وظایف مدیران تولید      (مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما)

نگاهی به وظایف مدیران تولید (مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما)

مدیریت در ایران قصه پرغصه‌ای است این قصه همواره ورد زبان است و گاه این قصه از نظر برخی آن قدر بی‌مقدار می‌شود که حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را حذف می‌کنند

هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما مشخص شدند

هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینما مشخص شدند

مجمع عمومی انجمن مدیران تولید سینمای ایران (نوبت اول) برای انتخاب هیات مدیره و بازرس در تاریخ 1400/10/05 در خانه سینما با حضور اکثریت قاطع مدیران تولید برگزار شد

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت زمان در فرآیند تولید فیلم بسیار موثر است. در ایران در ساختار سازمان مدیریتی زمان به‌عنوان یک عامل‌اصلی و تعیین‌کننده دیده نشده

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما

مدیریت زمان در فرآیند تولید فیلم بسیار موثر است. در ایران در ساختار سازمان مدیریتی زمان به‌عنوان یک عامل‌اصلی و تعیین‌کننده دیده نشده

پیام های

نگاهی به وظایف مدیران تولید

نگاهی به وظایف مدیران تولید
مدیریت تولید فیلم در صنعت سینما