غلامحسین رحیمی


غلامحسین رحیمی


نام و نام خانوادگی : غلامحسین (سجاد) رحیمی
متولد : تهران
تحصیلات : کارشناسی
سوابق مدیریت تولید :
فیلم بارکد (مصطفی کیایی)سال تولید 1395
فیلم مرداد (بهمن کامیار ) سال تولید 1395
فیلم سد معبر (محسن قرایی ،و تهیه کنندگی بهمن کامیار ) سال تولید 1395
فیلم چهار راه استانبول ( مصطفی کیایی ) سال تولید 1397
فیلم ژن خوک ( سعید سهیلی ) سال تولید 1397
فیلم پالتو شتری ( مهدی علیمیرزایی و تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری )  سال تولید 1397
مطرب ( مصطفی کیایی ) سال تولید 1398