امیر نشاط


امیر نشاط

نام و نام خانوادگی : امیر نشاط
تاریخ تولد : 1360
محل تولد : تهران
تحصیلات : لیانس مدیریت صنعتی
سوابق تولید :
پریناز / تهیه کننده : دکتر محمد نجیبی تهیه کننده : بهرام بهرامیان سال تولید 1389
این سیب هم برای تو / تهیه کننده : محمد نشاط کارگردان : سیروس الوند سال تولید 1393
بهت / تهیه کننده : محمد نشاط کارگردان : عباس رافعی سال تولید 1395
هرماس /تهیه کننده : ابوذر پور محمدی کارگردان : مهدی صباحی سال تولید 1399
دیگر سوابق :
مدیر داخلی فروش رکت ایده آل تن آسا
مدیریت کنترل پروژه و برنامه ریزی رویال
رئیس هیت مدیره شرکت سپید آشیانه سپهر