یوسف صمد زاده


یوسف صمد زاده

نام و نام خانوادگی : یوسف صمد زاده
متولد : فروردین 1325
سوابق تهیه کنندگی و مدیریت تولید :
اتوبوس / کارگردان : یدالله صمدی تهیه کننده :سید محسن طباطبایی پور سال تولید 1364
ایستگاه / کارگردان : یدالله صمدی تهیه کننده :سید محسن طباطبایی پور  سال تولید 1366
سیزده گربه روی شیروانی/ کارگردان : علی عبدالعلی زاده تهیه کننده : یوسف صمد زاده سال تولید ۱۳۸۲
نیش زنبور/ کارگردان : حمید رضا صلاحمند تهیه کننده: علی سرتیپی سال ۱۳۸۹
سه درجه تب/کارگردان حمید رضا صلاحمند تهیه کننده : یوسف صمد زاده سال تولید۱۳۹۰