رضا نوروزی


رضا نوروزی

نام و نام  خانوادگی : رضا نوروزی
تاریخ تولد : 1331/06/18
متولد : لنگرود

 سوابق :

میزاک /کارگردان : حسینعلی لیالستانی  تهیه کننده : جهانگیر کوثری  سال تولید : 1387
دوستی از جنس آتش /کارگردان : امیر قویدل تهیه کننده : جلال الدین محمد قزل ایاق سال تولید 1388
سن پطرزبورگ /کارگردان : بهروز افخمی تهیه کننده :حمید اعتباریان سال تولید 1388
آدم باش / کارگردان  : مجید جوانمرد  تهیه کننده : مجید جوانمرد سال تولید 1393
گشت ارشاد / کارگردان : سعید سهیلی تهیه کننده  : سعید سهیلی سال تولید 1390

 سایر سوابق :
ده سال رئیس صنف انجمن مدیران تدارکات سینما
عضو شورای عالی داوری خانه سینما
داور جشن های خانه سینما